EFTRE

Eftre (European Forum for Teachers of Education) on järjestö, jonka tehtävänä on edistää uskontokasvatuksen parissa työskentelevien eurooppalaisten keskinäistä vuorovaikutusta. EFTRE:n jäseninä on uskontokasvatukseen liittyviä organisaatioita ja Suomesta siihen kuuluvat SUOL:n lisäksi Suomen ortodoksisten uskonnonopettajien liitto sekä Uskonnonpedagoginen instituutti. (Lähde: SUOL)    


SOOLi on vahvasti mukana EFTRE:n toiminnassa, sillä Budapestissa elokuussa 2007 pidetyssä konferenssissa valittiin SOOLin edustaja, yliopistolehtori Risto Aikonen, järjestön hallitukseen. Sittemmin hänet on valittu jatkamaan Eftren hallituksessa myös vuosina 2011-2013. Eftren kokouksista on kerrottu Ortodoksinen Opettaja -lehdessä.

SOOLi on ollut mukana EFTRE:n toiminnassa vuodesta 2007 alkaen. Liiton edustajana vuosina 2017-2020 on yliopiston lehtori Risto Aikonen. Eftren toiminnasta kerrottaan Ortodoksinen Opettaja -lehdessä.