Oppikirjat

Ilmestyneet peruskoulun uudet oppikirjat

Esikoulu

kuvaMarianne Kantonen ja Tia Tajakka:
Sofia esikoululainen -työkirja esikoululaiselle
Kirjan kuvia värittämällä ja tehtäviä tekemällä esikoululainen pääsee tutustumaan Sofian elämään ja ortodoksiseen uskontoon.
Alakoulu

kuvaMarianne Kantonen ja Tia Tajakka:
Sofian elämää -oppikirja 1. ja 2. luokalle
Ortodoksisessa uskontokirjassa seurataan Sofian ja hänen perheensä elämää kirkkovuoden aikana. Kallion perheen myötä tutustutaan ortodoksisen uskonnon perusteisiin niin arjessa kuin juhlassakin. Kirja kertoo myös Jeesuksen elämästä.


kuvaMarianne Kantonen och Tia Tajakka, översättning Eva Orava:
Sofias liv - lärobok i ortodox religion, åk 1-2
I boken följer vi Sofia och hennes familj under kyrkoåret. Tillsammans med familjen Berg bekantar vi oss med grunderna för den ortodoxa tron under såväl vardag som fest. Boken berättar också om Jesu liv.


kuvaMarianne Kantonen ja Tia Tajakka:
Ortodoksinen uskontokirja - Sofian elämää tehtäväkirja 1. ja 2. luokalle
Samaan kirjaan on nyt yhdistetty sekä ensimmäisen luokan että toisen luokan tehtävät. Tehtävät on merkitty vaikeusasteen mukaan: helppo tehtävä (1. lk), kaikille yhteinen tehtävä (sekä 1. lk että 2. lk), vaativampi tehtävä ( 2. lk). Tämä helpottaa kirjan käyttöä vuorokurssiopetuksessa.


kuvaMarianne Kantonen ja Tia Tajakka:
Ortodoksinen uskontokirja - Sofian elämää - Opettajan opas 1. ja 2. luokille
Opettajan opas sisältää Sofian elämää -oppikirjan aiheisiin liittyviä teologisia ja kulttuurihistoriallisia taustatietoja sekä keskeisiä käsitteitä. Opas sisältää myös lisätehtäviä ja ideoita opetukseen.


kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kaisa Nykänen ja Juha Pössi:
Kohti kirkon elämää -oppikirja 3. ja 4. luokalle
Oppikirja sisältää raamatunkertomuksia, kirkkotietoutta, rukouksia ja veisuja. Kolmannen luokan osuudessa tutustutaan mm. Vanhasta testamentista luomiskertomuksiin, patriarkkakertomuksiin ja Israelin kansan vaiheisiin. Neljännen luokan osuus keskittyy Kristuksen opetuksiin ja elämänvaiheisiin.


kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kaisa Nykänen och Juha Pössi, översättning Eva Orava:
Ett liv i kyrkan - lärobok i ortodox religion, åk 3-4
Läroboken leder läsaren mot ett liv i kyrkan. Boken innehåller berättelser ur Bibeln och behandlar kyrkokunskap, böner och sånger. I den del som är avsedd för årskurs tre bekantar vi oss bland annat med skapelseberättelserna i Gamla testamentet, patriarkberättelserna och Israels folks historia. Den del som är avsedd för årskurs fyra koncentrerar sig på Kristi undervisning och olika skeden av hans liv.


kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kaisa Nykänen ja Juha Pössi:
Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 3. luokalle
Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 3. luokan työkirja. Kirja sisältää monipuolisia kirjan teemoihin liittyviä tehtäviä.kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kaisa Nykänen ja Juha Pössi:
Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 4. luokalle
Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 4. luokan työkirja. Kirja sisältää monipuolisia kirjan teemoihin liittyviä tehtäviä.kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kaisa Nykänen ja Juha Pössi:
Ortodoksisen uskonnon 3. ja 4. luokkien opettajanmateriaali (Kohti kirkon elämää)
Oppaan tavoitteena on helpottaa opettajan tuntityöskentelyä antamalla lisävirikkeitä ja taustatietoja oppikirjan Kohti kirkon elämää käsittelyyn.


kuvaAnja Huurinainen-Kosunen, Kalevi Kasala, Päivi Kasala, Tarja Lehmuskoski, Kaisa Nykänen ja Juha Pössi:
Ajan pyhittäminen -lisämateriaalia 3.-6. luokille
Kirjassa tutustutaan kirkon opetukseen ajan pyhittämisestä. Kirja seuraa kirkkovuoden kiertoa paastoineen ja juhlineen. Se käsittelee myös paaston merkitystä ja juhlaan valmistautumista. Ajan pyhittäminen on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen vuosiluokille 3-6, mutta sitä voidaan käyttää myös ylemmillä vuosiluokilla, seurakunnan kerhoissa ja kotona.

Ajan pyhittäminen - Ortodoksisen uskontokirjan opettajan verkkomateriaali

Oppaassa annetaan opettajalle vinkkejä Ajan pyhittäminen -oppikirjan käytöstä. Opas sisältää runsaasti taustatietoja kaikista ortodoksisista juhlista, historiasta, ikoneista ja veisuista. Lisäksi siinä on kirjan tehtävien vastaukset.
Pääset verkko-oppaaseen suoraan tästä.

kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala ja Tarja Lehmuskoski:
Minun kirkkoni -oppikirja 5. luokalle
Viidennen luokan oppikirja opastaa käyttämään Raamattua. Se tutustuttaa oppilaan sekä omaan kirkkoonsa että muualla maailmassa oleviin ortodoksisiin kirkkoihin. Kirjassa kerrotaan myös muista kristillisistä kirkoista ja maailman muista uskonnoista.


kuvaTarja Lehmuskoski, Päivi ja Kalevi Kasala:
Minun kirkkoni -opettajan opas 5. luokalle
Oppaan tarkoituksena on helpottaa ortodoksisen uskonnon opettajaa esimerkiksi yhdysluokkaopetuksessa. Mukana on myös neuvoja ja ohjeita lisätiedon hankkimiseksi oppikirjan aiheista.


kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala, Tarja Lehmuskoski, översättning Eva Orava
Min kyrka - lärobok i ortodox religion, åk 5
I läroboken lär sig eleverna i femte klassen att använda Bibeln. Eleverna bekantar sig både med sin egen kyrka och med ortodoxa kyrkor på andra håll i världen. Boken berättar också om andra kristna kyrkor och om andra religioner i världen.


kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala ja Tarja Lehmuskoski:
Minun kirkkoni -tehtäväkirja 5. luokalle

Ortodoksisen uskontokirjan Minun kirkkoni - 5. luokan tehtäväkirja.
Kirja sisältää monipuolisia kirjan teemoihin liittyviä tehtäviä.


kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala ja Tarja Lehmuskoski:
Kirkko elää -oppikirja 6. luokalle
Oppikirja syventää oppilaan raamatuntuntemusta ja perehdyttää hänet ortodoksisen kirkon liturgiikkaan eli jumalanpalveluksiin.


kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala, Tarja Lehmuskoski:
Kyrkan lever - lärobok i ortodox religion, åk 6

Boken fördjupar elevernas bibelkunskaper och handleder dem i den ortodoxa kyrkans liturgik, det vill säga gudstjänsterna.


kuvaKalevi Kasala, Päivi Kasala ja Tarja Lehmuskoski:
Kirkko elää -tehtäväkirja 6. luokalle

Ortodoksisen uskontokirjan Minun kirkkoni 6. luokan työkirja. Kirja sisältää monipuolisia kirjan teemoihin liittyviä tehtäviä.
Yläkoulu

kuva Juhani Räsänen:
Kirkkohistoria -oppikirja 7. luokalle
Kirja tarkastelee kristillisen kirkon historiaa erityisesti ortodoksisen kirkon historiallisten vaiheiden kautta. Yleisen kirkkohistorian osa alkaa Uuden testamentin tapahtumista ja alkuseurakunnan elämästä., minkä jälkeen käsitellään kristikunnan yhteistä historiaa ja kristikunnan jaon jälkeistä idän ja lännen kirkkojen historiaa. Kirja esittelee myös ortodoksisten paikalliskirkkojen historiaa sekä nykypäivää, ja tutustuttaa muiden kristillisten kirkkojen historiallisiin vaiheisiin. Toinen osa käsittelee Suomen kirkkohistoriaa erityisesti ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Lisäksi kirja tutustuttaa ekumeenisen liikkeen toimintaan ja antaa tietoja muiden Suomessa toimivien kirkkojen historiallisista vaiheista ja opetuksesta.

kuvaJuhani Räsänen:
Kyrkohistoria - lärobok i ortodox religion, åk 7
Boken behandlar den kristna kyrkans historia med särskild fokus på den ortodoxa kyrkan.kuvaSirpa Okulov:
Raamattu ja uskontojen maailma -oppikirja 8. luokalle
Ortodoksisen uskonnon oppikirja 8. luokalle jakautuu kahteen osaan. Alkuosa tarkastelee kristittyjen pyhää kirjaa Raamattua ortodoksisesta näkökulmasta ja kirjan toisessa osassa uskontoa tarkastellaan kulttuurisena ilmiönä. Lisäksi esitellään suuret maailmanuskonnot kuten juutalaisuus, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus sekä Kiinan ja Japanin uskonnot.

Sirpa Okulov:
Raamattu ja uskontojen maailma -opettajanopas 8. luokalle
Kirjaan liittyvän opettajanoppaan, jossa on myös jonkin verran tehtäviä, löydät sivulta www.edu.fi/raamattu, tai siirry sinne suoraan tästä .

kuvaStefan Holm:
Kirkon jäsenenä -oppikirja 9. luokalle

Yhdeksännen luokan oppikirja koostuu kolmesta eri aihepiiristä: uskonopista, etiikasta ja liturgiikasta.Tässä kirjassa asioita katsotaan kokonaisvaltaisesti: miten kirkko opettaa ihmisen toimivan eri tilanteissa. Puhumme ortodoksisesta elämäntavasta.

Lukion kirjat

kuva
Tapani Kärkkäisen kirjaa "Kirkon historia - ortodoksin käsikirja" (UO1) on saatavilla ja siitä otetaan lisäpainos syksyä varten.

Jyrki Härkönen:
Ortodoksinen etiikka ja dogmatiikka
Eettisen ajattelun ja opillisen perinnön rikkautta ortodoksisessa kirkossa
(Lukion kurssi UO2) kuva

Tämä etiikan ja dogmatiikan käsikirja esittelee ortodoksisen kirkon eettisen ajattelun ja dogmaattisen perinnön rikkautta. Teos ei keskity oikeaa ja väärää koskevien käsitysten esittelyyn, vaan pyrkii antamaan ortodoksisen ihmiskuvan kautta tuoreita näkökulmia eettisten kysymysten pohdintaan.
HUOM! Perehdy tähän kirjaan ennenkuin otat sen käyttöön opetuksessasi!
kuva
Viktor Railaksen kirjoittamasta Raamattutiedosta (UO3) on ilmestynyt uusi painos.

Tilaukset

Kaikkia kirjoja voi tilata mm. Valamon luostarin verkkokaupasta. Peruskoulun kirjoja saa myös Opetushallituksen verkkokaupasta. Muistathan että jos teet tilauksesi ortodoksisten kirjakauppojen kautta, tuet samalla niiden toimintaa.


Kommentit

Jos haluat kommentoida peruskoulun uusia kirjoja, voit lähettää sähköpostia oppikirjasarjan tuottajalle Anita Viherkentälle Opetushallitukseen (anita.viherkentta[at]oph.fi). Näitä kommenttejasi voidaan hyödyntää kun kirjoista otetaan uusia painoksia. Kirjoita sähköpostisi aiheeksi: "Palautetta ortodoksista oppikirjoista".


Takaisin ylös

Ajankohtaista-sivulle