SOOLi ry

SOOLin tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia.

Opetussuunnitelmat uusiutuvat 2016

Opetussuunnitelmat uusiutuvat vuonna 2016

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten.
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Ops-työryhmä kokoontuu 16.1., jolloin kaikkien opetussuunnitelmien tekijät kuulevat yleiset linjaukset. Tästä alkaa sitten ops-työ oppiaineittain.
Kuuleman mukaan katsomusaineiden opsissa tullaan painottamaan kokonaisvaltaisuutta ja eheyttä. Kaikille katsomuksille tulee yhteiset opetettavat osiot (esim. vieraat uskonnot, lähipiirin uskonnot jne.), joista kukin katsomusaineryhmä räätälöi omat ainekohtaiset opsinsa.

Opetushallitus on luonut nettiin erillisen sivuston (OPS 2016), josta voi käydä seuraamassa kuinka opetussuunnitelmatyö edistyy. Lue tästä .

Published on  09.11.2013