SOOLi ry

SOOLin tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia.

EFTRE

Eftre (European Forum for Teachers of Education) on järjestö, jonka tehtävänä on      edistää uskontokasvatuksen parissa työskentelevien eurooppalaisten keskinäistä    vuorovaikutusta. EFTRE:n jäseninä on uskontokasvatukseen liittyviä organisaatioita ja    Suomesta siihen kuuluvat SUOL:n lisäksi Suomen ortodoksisten uskonnonopettajien liitto  sekä Uskonnonpedagoginen instituutti.(lähde: SUOL)    


SOOLi on vahvasti mukana EFTRE:n toiminnassa, sillä Budapestissa elokuussa 2007 pidetyssä konferenssissa valittiin SOOLin edustaja, yliopistolehtori Risto Aikonen, järjestön hallitukseen. Sittenmin hänet on valittu jatkamaan Eftren hallituksessa myös vuosina 2011-2013. Eftren kokouksista on kerrottu  Ortodoksinen Opettaja -lehdessä.


 

 

Published on  09.11.2013