SOOLi ry

SOOLin tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia.

Syyspäivät 2009

SOOLin syyspäivät 2009 vietettiin Turussa lokakuun 2.-4. päivinä. Teemana oli lasten oikeudet otsikolla "Sallikaan lasten tulla minun luokseni". Syyspäivät ovat perinteisesti olleet myös virkistäytymispäivät, ja tänä vuonna virkistyimme kulttuurin avulla. (Kaikki kuvat: Jari Mustonen)

Puheenjohtaja Sirpa Okulovin tervehdyssanojen jälkeen oli ensimmäinen luento, jonka piti opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallituksesta. Luennossaan ”Lasten oikeus uskontoon?”, hän kertoi mm. Asemin (Asia-Europe Meeting) julkilausumista. Opetusneuvos päätti luentonsa sanoin: ”Yhteiskunta, jossa tapahtuu koko ajan lisääntyvästi uskonnollista eriytymistä ja monimuotoisuutta, tarjoaa uskonnon opetukselle haasteen, johon sen tulisi kyetä vastaamaan avoimella ja toimivalla tavalla. Kehittämällä uusia lähestymistapoja ja näkökulmia uskonnon opetus kouluissa voi kyllä vastata tähän kulttuuriseen haasteeseen. Vielä tämä yhteiskunnallinen muutos ei ole näkyvissä kaikkialla maassamme, mutta globalisaation etenemisen myötä kohtaamisen runsastuminen tulee seuraavien vuosien aikana todelliseksi kaikkialla. Tämän päivän peruskoululainen on aktiivisimmassa iässään tämän vuosisadan puolivälissä. Millainen maailma on silloin? Mitä taitoja ja tietoja silloin tarvitaan? Millaisessa kulttuurisessa ja uskonnollisessa tilanteessa silloin eletään? Sitä emme tiedä, voimme vain arvella, mutta siihen aikaan meidän tulee jo nyt nuoria valmentaa. Siinä on keskeinen haasteemme. Siihen meidän tulee etsiä vastauksia koko ajan. Siihen meidän tulee valmistautua. On siis ehdottoman varmaa, että jokaisella tämän päivän ja tulevaisuuden lapsella ja nuorella on oikeus uskontoon, katsomukselliseen vakaumukseen, ja muiden vakaumuksen tuntemiseen ja heidän kanssaan aitoon vuorovaikutukseen.”

 

Seuraavana oli puheenvuorossa KP Nikean metropoliitta Johannes (vas.), jonka aiheena oli ”Ortodoksisen perinteen näkemyksiä lasten oikeuksista”. Hän otti esille ne pari kanonia, jotka aihetta sivuavat sekä kirkkoisien näkemyksiä asiasta. Metropoliitta painotti mm. sitä että lapset odottavat että heidän kasvattajansa kehittävät itseään. Opettajan on välitettävä oppilailleen aktiivista tietoa, tietoa joka ilmenee ja toteutuu elämässä, toiminnan tietoa, ei vain ajatuksen tietoa. Uskonnonopettajan tulee olla nöyrä, eikä korostaa omia subjektiivisia näkemyksiään.

Isä Heikki Huttusen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin, aiheena oli ”Lapsen oikeus pyhään”. Hän otti lähtökohdakseen evankeliumit ja mm. Johannes Krysostomoksen ajatuksia. Jokaisen pitää olla kuin lapsen tullakseen suureksi ja luopua suuruuden tavoittelusta. Kateutta ja turhamaisuutta ei lapsi kaipaa.

Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen piti kattavan esitelmän otsikolla ”Lapsen oikeudet”, jonka avulla saimme laajan ja selkeän kuvan lasten oikeuksien luonteesta ja sisällöstä, niiden kehityksestä sekä siitä, keiden kohdalla oikeudet eivät toteudu.

  

Luentojen jälkeen oli aika virkistäytyä kulttuurin parissa. Aloitimme tutustumalla Turun tuomiokirkkoon asiantuntevan oppaamme, yliopistolehtori Jouni Elomaan, johdolla.

  

Tämän jälkeen kävimme tutustumassa myös Pyhän Henrikin taidekappeliin, jossa saimme aluksi kuunnella turkulaisen ruotsinkielisen Aurora-kuoron harjoitusta. Päivän päätteeksi katsoimme Turun kaupunginteatterissa musikaalin ”Laulavat sadepisarat”.

Sunnuntain liturgian jälkeen seurakuntasalilla oli kirkkokahvit, joiden yhteydessä uskonnonopettaja Paula Rannikko palkittiin piispallisella siunauskirjalla ja Turun seurakunta kiitti SOOLilaisia opettajia vierailusta ojentamalla liitolle Pyhän Aleksandran kirkosta hiljattain julkaistun kuvakirjan.

Liittomme puheenjohtaja päätti päivät toivottamalla kaikki tervetulleiksi kevätpäiville 2010 Joensuuhun.

Takaisin >> Historia

Published on  17.11.2013