SOOLi ry

SOOLin tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia.

Tuntijakokeskustelu

Vuonna 2010 käytiin kiivasta keskustelua peruskoulun tuntijakouudistuksesta, yksi kuuma peruna oli uskonnonopetus. 

Peruskoulun tuntijakouudistus on kaatunut!

Hallitus ei päässyt sopuun peruskoulun tuntijaon uudistuksesta keskustan vastustuksen vuoksi. Keskustan mielestä peruskoulussa ei ole tarvetta draaman kaltaisille uusille oppiaineille. Sen mielestä kehittämisen tarpeita on ennemmin kouluviihtyvyydessä, oppilashuollossa, opettajien jaksamisessa ja koulurakennusten kunnossa. Puolue olisikin ollut valmis hallitusohjelman mukaiseen pienempään uudistukseen.
Opetusministeri Henna Virkkunen on ilmoittanut, että uudistus ei etene tällä vaalikaudella.

Jäämme siis odottamaan mihin toimenpiteisiin vaalien jälkeinen uusi hallitus ryhtyy.

Alle olemme koonneet lehdistössä asian tiimoilta käytyä keskustelua.

Tuntijakotyöryhmä on luovuttanut esityksensä opetusministerille

Tuntijakotyöryhmän esityksessä, joka luovutettiin 1.6.2010 opetusministerille, ehdotetaan kouluun kahta uutta ainetta: etiikkaa ja draamaa. Peruskoulun kokonaistuntimääää ehdotetaan lisättäväksi 4 vuosiviikkotunnilla ja toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamista.
Uskonto säilyisi oman uskonnon opetuksena, mutta muiden kuin luterilaisten, ortodoksien ja elämänkatsomustiedon opiskelijoiden vähimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi kymmeneen oppilaaseen kun se nykyään on kolme.
Uskonnonopetuksen määrä putoaisi nykyisestä 11 vuosiviikkotunnista kahdeksaan ja etiikkaa (2 vuosiviikkotuntia) voisi opettaa joko osana omaa uskonnonopetusta tai kaikille oppilaille yhteisenä aineena.
Työryhmässä pohdiskeltiin myös uskonnon tekemistä valinnaiseksi elämänkatsomustiedon kanssa. Raportissa todetaan: "Työryhmä on tarkastellut mahdollisuutta tehdä uskonto ja elämänkatsomustieto toisilleen vaihtoehtoisiksi kaikille oppilaille. Valinnanmahdollisuutta puoltaa muun muassa yhteiskunnan monikulttuuristumiseen liittyvä katsomusten moninaisuus sekä perheiden erilaiset tilanteet. Valinnaisuus voisi kuitenkin tuottaa ongelmia käytännön toteutukseen." Työryhmä päätyy toteamaan: "Työryhmä ei tee asiaan liittyvää esitystä".

Voit lukea tuntijakotyöryhmän esityksen kokonaisuudessaan pdf-tiedostona Opetusministeriön sivuilta tästä.

Sunnuntaikatsaus
Suomi-Tv:n Sunnuntaikatsaus 20.6.2010 otti esille uskonnonopetuksen. Ohjelmassa haastateltiin SEN:n pääsihteeriä isä Heikki Huttusta. Voit katsoa ohjelman nettisivuilta: http://sunnuntaikatsaus.fi/. Uskonnonopetusta käsittelevä osuus on ohjelman alussa ja kestää vajaat 5 minuuttia. (Samassa ohjelmassa mainitaan myös lyhyesti, että patriarkka Bartholomeus vieraili kirkkopäivillä.)

SOOLi on antanut oman lausuntonsa Opetusministeriölle
Eri tahot ovat voineet lähettää oman lausuntonsa tuntijakotyöryhmän ehdotuksesta Opetusministeriöön. Lausuntoja ovat lähettäneet mm. Suomen Ortodoksinen Kirkko, SOOLi ry ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Lue SOOLi ry:n lausunto tästä.
Lue Suomen Ekumeenisen Neuvoston lausunto tästä.

Uskonnonopetus ja ihmisoikeudet
Ihmisoikeusliitto on tehnyt selvityksen Suomen uskonnonopetuksesta. Selvityksessä perehdytään uskonnonopetuksen jäjestämiseen kouluissa. Selvitys on tehty ensisijaisesti ihmisoikeuksien näkökulmasta: ihmisoikeuksien toteutumista tarkastellaan kansainvälisten julistusten ja sopimusten, kansallisen lainsäädännön, eri uskonnollisten yhdyskuntien ja käytännön resurssien osalta.
Selvityksen voit lukea Ihmisoikeusliiton nettisivuilta.

Luterilaisen kirkon piispankokous Tampereella 14.9.2010
Tampereen luterilaisen hiippakunnan piispa Matti Repo korosti piispainkokouksen avauspuheessaan 14.9.2010 koulujen uskonnonopetuksen täkeyttä. Luterilaisen kirkon nettisivuilla on uutisoitu asiasta ja sivulta pystyy lukemaan piispa Revon pitämä puhe kokonaisuudessaan. Piispa Repo: Oman uskonnon opetus auttaa kunnioittamaan toisia.

Oman uskonnon opetusryhmän koosta tuli kiista
Helsingin Sanomat kirjoittaa 29.9.2010:
Oman uskonnon opetusryhmän koosta on syntynyt kiistely uskontokuntien tasa-arvosta ja mahdollisesta syrjinnästä. Lue lisää.

MTV3 uutisoi 5.10.2010:
Peruskoulun tuntijakouudistus ei toteudu sellaisenaan
Peruskoulun tuntijaon uudistusta ei toteuteta sellaisena kuin opetusministeriön työryhmä keväällä ehdotti. Opetusministeri Henna Virkkusen (kok.) mukaan ehdotuksesta on tullut hyvin ristiriitaista palautetta ja on selvää, että siihen tehdään vielä muutoksia. Lue lisää.

Uskonnonopetus neutraaliksi? Punavihreät porvareita valmiimpia
Verkkouutiset kysyi lokakuun alussa eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta luopua ja siirtyä neutraaliin uskontotietoon. Uutinen on poistettu tietokannasta

Uskontojen johtajat vetoavat uskonnonopetuksen puolesta:
Uskonnonopetus vahvistaa uskonnonvapautta
Lue uskontojen johtajien 18.10.2010 päivätty kannanotto tästä.

Virkkunen: Pienten uskontojen vähimmäisryhmiä ei suurenneta
Helsingin Sanomat kirjoittaa 23.10.2010 että opetusministeri Henna Virkkunen ei aio esittää etiikkaa uudeksi oppiaineksi eikä pienryhmäisten uskontojen opetusryhmien vähimmäiskoon nostettamista nykyisestä. Lue lehden artikkeli tästä.

Nettiadressi suljettu
Suomen ortodoksisen kirkon alullepanema nettiadressi oman uskonnonopetuksen säilyttämisen puolesta on suljettu ja tullaan luovuttamaan yhdessä muiden vastaavien adressien kanssa opetusministeri Henna Virkkuselle. Allekirjoituksia tuli sulkemiseen mennessä 2565 kpl.

Teksti Jari Mustonen & Simo Haavisto

Takaisin >> Historia

Published on  09.11.2013