SOOLi ry

SOOLin tarkoituksena on toimia ortodoksista uskontoa tunnustavien eri aineiden opettajien yhdyssiteenä sekä pyrkiä tukemaan ortodoksista uskontokasvatusta.

Mukana liiton toiminnassa on uskonnonopettajia, luokanopettajia ja eri aineiden opettajia sekä muita kasvatusalan ammattilaisia.

Uusi tuntijako

Uskonnon kokonaistuntimäärään ei esitetä muutosta

Tuntijakotyöryhmä on jättänyt esityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille 24.2.2012. Uskonnonopetuksesta esityksessä lukee:
"Uskonnon tai elämänkatsomustiedon kaikille yhteisen opetuksen kokonaistuntimäärän esitetään säilyvän nykyisellään vähintään 11 vuosiviikkotuntina. Opetuksen nivelkohdiksi esitetään vuosiluokkien 2 ja 3 ja vuosiluokkien 6 ja 7 välejä, kun nykyisessä tuntijaossa nivelkohta on vuosiluokkien 5 ja 6 välissä. Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opettamiseen varattua tuntimäärää painotetaan alkuopetuksessa 1 vuosiviikkotunnilla oppiaineen opetukseen varatun kokonaistuntimäärän puitteissa.
Vuosiluokilla 1–2 vähimmäistuntimäärä olisi 3 vuosiviikkotuntia. Vuosiluokille 3–6 esitetään vähintään 5 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7–9 esitetään vähintään 3 vuosiviikkotuntia.
Esitys mahdollistaisi perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 nykyistä paremmin tutustumisen monipuolisesti erilaisiin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin sekä varaisi aikaa lapsen omaan elämään liittyvälle pohdinnalle."

Published on  09.11.2013