Opiskele opettajaksi!

Opiskele opettajaksi!

Annamari Liuha luokan edessä opettamassa uskontoa

Voit opiskella ortodoksisen uskonnon opettajaksi Itä-Suomen yliopistossa (www.uef.fi)

Aineenopettajaksi

Opiskelu tapahtuu filosofisessa tiedekunnassa teologian osastolla, ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa. Opettajaopiskelijat valitsevat opetusalan suuntautumisvaihtoehdon. Opinnot antavat kelpoisuuden toimia ortodoksisen uskonnon ja valitsemasi toisen oppiaineen opettajana perusasteella, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä aikuiskoulutuksessa.

Luokanopettajaksi

Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osana tutkintoa ortodoksisen uskonnon kurssi, joka antaa pätevyyden opettaa ainetta alakoulussa. Tämän lisäksi on tarjolla laajemmat ortodoksisen teologian sivuaineopinnot (60 op), jotka antavat pätevyyden opettaa ortodoksista uskontoa ala- ja yläkoulussa.

https://sporbahisleri.livejournal.com https://wakelet.com/@SporBahisleri67459 https://theomnibuzz.com/author/sporbahisleri/ https://lessons.drawspace.com/profile/322207/sporbahisleri/workflow https://writeupcafe.com/profile/sporbahisleri/ http://www.pearltrees.com/sporbahisleri https://pharmahub.org/members/26874/blog https://www.zupyak.com/u/Spor-Bahisleri/ https://www.metroflog.co/sporbahisleri https://www.fuzia.com/fz/spor-bahisleri https://tr.pinterest.com/sporbahislerim/ https://my.getjealous.com/sporbahisleri https://sporbahisleri.contently.com https://hubpages.com/@sporbahisleri https://www.tumblr.com/sporbahisleri https://hub.docker.com/u/sporbahislerim https://betsiteleri.blogfree.net https://betsiteleri.amebaownd.com https://sporbahisleri.pixnet.net/blog https://betsiteleri.seesaa.net https://betsiteleri.threadless.com https://betsiteleri.neocities.org https://bahissiteleri.localinfo.jp https://betsiteleri.shopinfo.jp https://teletype.in/@betsiteleri https://ubl.xml.org/users/sporbahisleri https://betsiteleri.educatorpages.com https://betsiteleri.onlc.fr https://sporbahisleri.gumroad.com

Avoin yliopisto

Ortodoksisen teologian perus- ja aineopintoja (60 op) voi opiskella myös koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa (aducate.fi), joka vastaa Itä-Suomen yliopiston aikuiskoulutuksesta.

Tutustu opintoihin ja opettajaopiskelijoiden kokemuksiin tarkemmin videoiden ja haastatteluiden välityksellä:

Teologiaa opiskelemaan (UEF): https://www.youtube.com/watch?v=Z_x-VAkS2Go

Ortodoksisen teologian rekryvideo: https://www.youtube.com/watch?v=aEsNr5oMzrM

”Ortodoksisen kirkon töissä”: https://www.youtube.com/watch?v=Zz87OqPhCMQ

Opiskelijan haastattelu: https://www.youtube.com/watch?v=0xPH8pe3HAk

Opettajaopiskelija Helena Penttinen
Opiskelija Helena Penttinen. Kuva: Ville Paananen

Mikä innosti sinua opiskelemaan ortodoksisen uskonnon opettajaksi?

Opiskelija Annamari Liuha
Opiskelija Annamari Liuha.

”Olen työskennellyt koulumaailmassa jo 10 vuotta, josta seitsemän vuotta olen toiminut ortodoksisen uskonnon opettajana. Tarvitsin taukoa työnteosta ja päätin lähteä opiskelemaan jotain aivan muuta. Hain yliopistoon kanttorilinjalle, jossa opiskelin kaksi vuotta. Opiskeluiden ohessa jatkoin kuitenkin opetustyötä ja ymmärsin sen olevan oma juttuni. Olin toiminut opettajana ilman pätevyyttä, joten tuntui luonnolliselta pyrkiä uskonnonopettaja linjalle ja pätevöityä sitä kautta. En ole katunut tätä vuosi sitten tekemääni vaihdosta päivääkään. Koen olevani hyvä lasten ja nuorten kanssa toimimisessa. Innostus on kova ja haluaisin jo kovasti takaisin töihin!” – Annamari

”Innostukseni ortodoksisen uskonnon opettajaksi lähti ennen kaikkea halustani ymmärtää ortodoksisuutta paremmin. En niinkään tuntenut suurta kutsumusta opettajan ammattiin, vaan ajattelin että pedagogisten opintojen – erityisesti harjoittelujen – avulla voisin kehittää itseäni. Halusin päästä yli muun muassa esiintymisjännittäjän roolista.” – Helena

Millaisia kokemuksia ja ajatuksia sinulla on ortodoksisen uskonnon opettajaksi opiskelemisesta?

”Tämän ensimmäisen vuoden aikana suoritin kaikki pedagogiset opinnot ja suurimman osan teologian perusopinnoista. Vauhti on ollut siis todella kova. On ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan Joensuun koulujen arkeen ja nähdä eroja verrattaessa omaan kouluumme. Perusopinnoissa olen kokenut useita ahaa -elämyksiä, mitä pidemmälle olen edennyt. Useat kurssit linkittyvät toisiinsa ja tukevat jo aiemmin opittua. Tästä on hyvä ammentaa omille oppilaille. Harjoittelumme ohjaavan opettajan sanoin ’riittää että on tarpeeksi hyvä!’.” – Annamari

”Olen huomannut, että itsessään opettajuuden kutsumusta ei opettajaksi opiskellessa tarvita, vaan halua kohdata, auttaa ja kannustaa oppilaita. Usein yhdessä ihmettely, toisinaan väittely ja läsnäoleminen ovat tärkeitä. Opettajan tehtävä on auttaa oppilaita ymmärtämään omien arvojen merkityksen, josta käsin muiden arvomaailmaa sitten tarkastellaan. Oppilaiden ymmärryksen eteen tehty työ auttaa jäsentämään niitä asioita, jotka itsestäkin ovat usein tuntuneet haastavilta.

Uskonnon opettajaopiskelijalla voi olla hyvin paljon tarpeellisia valmiuksia ja esimerkiksi leirikokemusta, mitkä auttavat työn kohtaamisessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uskonnon opettajan ammattiin voi lähteä myös muista lähtökohdista. Oikeastaan opettajuus on matka myös oman persoonan tuntemiseen ja oman aitouden löytämiseen – sen ymmärtämiseen, että tekee työnsä omilla taidoillaan ja omalla tavallaan. Oppilaat eivät kaipaa aina hymyilevää ilopilleriä, vaan inhimillisen ja erilaisia tunteita kokevan ihmisen. ” – Helena

Opiskelija Helena Penttinen. Kuvan on ottanut Markus Hänninen.
Opiskelija Helena Penttinen. Kuva: Markus Hänninen

Miksi opettajaopiskelijan tai opettajan kannattaisi liittyä SOOLi:n toimintaan?

”Ortodoksisen uskonnonopettaja on usein yksinpuurtaja. Koululla harvoin on saman aineen opettajaa ja useimmiten opettaja on kiertävä, joko saman kaupungin sisällä tai sitten useamman kaupungin alueella. Työ on usein yksinäistä. SOOLin kautta pääsee verkostoitumaan toisiin opettajiin, löytää uusia ystäviä, saa uusia ideoita ja tukea omaan työhönsä. Ajatusten ja kokemusten vaihtaminen koulutuspäivillä on varmasti useimman opettajan suurin ja tärkein anti.” – Annamari